فروش مستقیم

 

فروش مستقیم چيست؟

فروش مستقيم يعني اينكه هر مشتري مي تواند در حين مصرف كالاهاي شركت پرشین وی، نماینده شركت نيز باشد و محصولات شركت را به دوستان و آشنايان خود معرفي نموده تا آنها نيز محصولات شركت را از شركت خريداري نمايند، در اين صورت شركت نيز بر اساس قرارداد فيمابين و طرح تجاری، درصد قابل توجهي از اين فروش را به نماینده پرداخت مي نمايد و هر بار كه آن مشتري محصولات شركت را خريد مي نمايد، معرف وي پورسانت مربوطه را دريافت مي كند.

اين پورسانت در واقع همان درصدي از مبلغ فروش مي باشد كه سهم عمده فروش، توزيع كننده و مغازه دار بوده است و شركت با فروش مستقيم از كارخانه ها به مصرف كنندگان و با حذف اين واسطه ها اين مبلغ را بر اساس پلن درآمد زايي به خود مصرف كنندگان پرداخت مي نمايد.