چگونه نماینده فروش شویم؟

 

وارد کردن  شماره حساب بانكي: 

در گام 2 ثبت نام، گزینه نماینده را انتخاب کرده و اطلاعات مربوطه را تکمیل نمایید.
در گام 3: شماره حساب بانك ملت تحت شتاب خود را جهت دريافت پورسانت و پاداش ها وارد نماييد.

 

ارسال تصوير الكترونيك كارت ملي: 

در گام 3: كارت ملي خود را اسكن نموده و فايل مربوطه را از طريق گزينه "ارسال مدارك" آپلود نموده و براي شركت ارسال نماييد قبل از ارسال درخواست نمايندگي، سريعا اقدام به ارسال تصوير الكترونيك كارت ملي خود نماييد و دقت داشته باشيد شماره بانك ملت تحت شتاب خود را هنگام ثبت نام درست و كامل وارد نماييد.

نكته: لازم به ذكر است درصورتي كه اطلاعات دريافتي از شما هنگام ثبت نام با اطلاعات تصوير كارت ملي و شماره حساب بانكي شما مطابقت نداشته باشد، قادر به دريافت پورسانت فروش نمي باشيد، لذا در ورود اطلاعات نهايت دقت را بفرماييد.

 

 درخواست نمايندگي فروش: 

از اين پس مي توانيد كد ملي خود را به عنوان معرف در اختيار مشتريان خود قرار دهيد. 
در صورت مغايرت هر يك از اطلاعات، قبل از ارسال درخواست نمايندگي، اقدام به ويرايش آن در دفتر كار مجازي خود نماييد..