همایش، سمینار و کارگاه های آموزشی

شما می توانید در دو نوع دوره ثبت نام نمایید:

    سمینارهای آموزشی پرشین وی:  برگزاری دوره های آموزش پوست و مو با طرح درس:

  • مشاوره چیست و چگونه یک مشاوره صحیح ارائه نماییم؟
  • مبانی اصول پوست و مو
  • آموزش محصولات و نحوه شناسایی و رفع نیاز مشتری برای نمایندگان پرشین وی با هدف ارتقاء فرهنگ سلامت و تامین رضایت بیشتر مصرف کننده از محصولات شرکت پرشین وی

•    سمینارهای آموزشی اسپانسر ها
این سمینار براساس تشخیص اسپانسرها از نمایندگان و بنا بردرخواست آنها در شرکت برگزار می گردد.
جهت مشاهده و ثبت نام در هریک از دوره های مذکور می توانید به حساب کاربری تان مراجعه نمایید.