رویدادها

مراسم رونمایی محصولات طبیعی و درمانی فرای اُل، توسط آقای کریستف آلندال مدير صادرات آن كمپاني همراه با برگزاري آموزش محصولات فرای ال توسط سرکار خانم ناکاجیما یوری مربي بين المللي كمپاني فراي اُل.

08/11
ادامه مطلب

از امروزاهدافم را، در لیست فیروزه ای پرشین وی ثبت می کنم و با تلاش، رویا و هدف هایم را، با سربلندی و افتخار تیک...

08/09
ادامه مطلب

مراسم آموزش تخصصی و فشرده محصولات  کمپانی بزرگ فرای اُل با حضور مدیریت ارشد صادرات آقای کریستف آلندال و خانم ناکاجيما مربي آموزشي بين المللي آن شركت در روز پنج شنبه تاریخ 6 آبان ماه.

دریافت گواهینامه
مراسم اعطای گواهینامه ی دوره ی آموزشی تخصصی و فشرده محصولات فرای اُل با حضور هیئت مدیره پس از گذراندن دوره ی آموزشی فشرده.
مراسم اعطای گواهینامه ی دوره ی آموزشی تخصصی و فشرده محصولات فرای اُل با حضور هیئت مدیره پس از گذراندن دوره ی آموزشی...

08/06
ادامه مطلب

شروع صبحی پر از آغاز کردن با محصولات دلچسب فیروزه ای    

خلق طعم های جدید به سبک پرشین وی
ارسالی از فیروزهای خوش ذوق:سحر داروغه                                                                                            

رويأي شما، مأموريت ماست.

08/05
ادامه مطلب

آیا درباره ی تکنولوژی نانو و کاربردهای آن در زندگی روزمره می دانید؟

08/02
ادامه مطلب

به تصویر کشیدن واشتراک خلاقیت و هنر فیروزه های پرتوان
ارسالی از فیروزه ای خوش ذوق
آقای دانیال حسنی

08/01
ادامه مطلب

صفحات