مجوزها

 

هر کارو کسبی که در حوزه بازاریابی شبکه ای چند سطحی (MLM) در ایران راه اندازی گردد، می بایست شرکت های این حوزه مجوزهای لازم برای آن را از طرف  " وزارت صنعت، معدن و تجارت"  کسب نماید.

مراحل صدور پروانه کسب شرکت هاي بازاريابي شبکه اي در فضاي مجازي عبارتند از:

  1.  مراجعه متقاضي (شخص حقوقي) پروانه کسب به سامانه اصناف به نشاني iranianasnaf.ir و ثبت درخواست اوليه همراه با اطلاعات هويتي ، فهرست محصولات و طرح درآمدي در سايت ؛
  2. بررسي و ارائه پاسخ به متقاضي توسط اتحاديه حداکثردر مدت 15 روز از ثبت در خواست ؛
  3. بعد از بررسي و تاييد تقاضاي اوليه توسط اتحاديه مدارک ماده (7) آيين نامه مي بايست ظرف مدت 3 ماه در سامانه اصناف بارگذاري شوند ؛
  4. اتحاديه به طور همزمان نسبت به استعلام مدارک مبادرت مي نمايد ؛
  5. ثبت شرکت به صورت سهامي خاص با موضوع بازاريابي شبکه اي توسط متقاضي بعد از دريافت معرفي نامه دبيرخانه کميته ؛
  6. راه اندازي وب سايت شرکت مطابق ماده 26 اين آيين نامه ؛
  7. صدور پروانه کسب بازاريابي شبکه اي بعد از تکميل پرونده و تاييد کميته نظارت توسط مرکز امور اصناف و بازرگانان ايران .
  8. جهت آشنايي با شرايط طرح سوددهي بازاريابي شبکه اي و فرايند نوع عملکرد بازاريابي شبکه اي به آيين نامه اجرايي تبصره ماده 87 قانون نظام صنفي مورخ 94/04/14 مراجعه شود .