راهنمای تلفن پرشین وی

نام خدمات شماره داخلی موضوعات پاسخگویی
خدمات مشتریان و مشاوره 1

امور کاربری(ویرایش حساب کاربری، ویرایش شماره حساب)، امور قرارداد و درخواست نمایندگی، امور سفارشات

(مشاوره محصول و پوست و مو، شارژ محصول، پیگیری دریافت محصول)

آموزش و اخذ مجوز 2 امور کلاس و همایش های آموزشی پرشین وی و نمایندگان آن
مالی 3 امور مالی، امور پیگیری پرداخت سفارش، پیگیری واریز پورسانت
شعب 4 امور شعب (استعلام از صحت وجود شعبه ویا نمایندگی های فیزیکی)، درخواست نمایندگی فیزیکی مستقر
صندوق انتقادات و پیشنهادات 5 قراردادن نظرات انتقادی و پیشنهادی در صندوق صوتی و شنیدن پاسخ توسط وارد نمودن کد پیگیری سیستم
فکس 6 دریافت فکس
اپراتور 7 پاسخگویی و راهنمایی و ارجاع کاربران به کارشناس مربوطه