دعوت نامه

زمان بهترین ابزار برای دست یافتن به موفقیتهای ماندگار است.

فیروزه ای هاي همراه و متعهد، باز هم خبری خوش در راه است...

بدين وسيله از ((( شما نماينده فروش گرامي كه در مهر ماه موفق به دست يابي به پلن حجمي شده ايد))) دعوت مي شود در مراسم ویژه و تکرار نشدنی رونمایی و آموزش محصولات شریک تجاری آلمانی پرشین وی و با حضور ترينرهاي آلماني جهت آموزش محصولات در آبان ماه حضور به هم رسانيد.

در پايان مراسم به شما به عنوان اولین نفرات تحت آموزش آن كمپاني در ايران گواهي نامه معتبر آن شركت اهداء خواهد شد.
قطعاً این مراسم با شکوه با حضور شما عزيزان، مدیران پرشین وی و مدیران شریک تجاری آلمانی مان خاطره به ياد ماندني در تقويم خانواده ما به جا خواهد گذاشت.

اطلاعات تكميلي به مراتب اعلام خواهد شد.

روياي شما، ماموريت ماست

دیدگاه ها