مراسم آموزش تخصصی و فشرده محصولات  کمپانی بزرگ فرای اُل

مراسم آموزش تخصصی و فشرده محصولات  کمپانی بزرگ فرای اُل با حضور مدیریت ارشد صادرات آقای کریستف آلندال و خانم ناکاجيما مربي آموزشي بين المللي آن شركت در روز پنج شنبه تاریخ 6 آبان ماه.

دریافت گواهینامه
مراسم اعطای گواهینامه ی دوره ی آموزشی تخصصی و فشرده محصولات فرای اُل با حضور هیئت مدیره پس از گذراندن دوره ی آموزشی فشرده.
مراسم اعطای گواهینامه ی دوره ی آموزشی تخصصی و فشرده محصولات فرای اُل با حضور هیئت مدیره پس از گذراندن دوره ی آموزشی فشرده تمامی دانش آموختگان افتخار دریافت گواهینامه ی رسمی از‎ كمپاني فراي اُل در حضور سرکار خانم یکتا، جناب آقاي آل اسحاق و آقای کریستف آلندال و سركار خانم ناكاجيما مربي آموزشي بين المللي را داشتند. که این مدرک معتبر در ایران و آلمان دارای اعتبار و تاییدیه می باشد.
رويأي شما، مأموريت ماست