کلاب سنتر:فان کلاب فیروزه ای سفر به کیش-طرح شبدر

کلاب سنتر:فان کلاب فیروزه ای سفر به کیش-طرح شبدر        

در راستای برنامه های کلاب سنتر،درفان کلاب پک های 10 تایی به نام پک شانس درسبد محصولات پرشین وی تعریف شده است.
 که به ازاء خرید هر 100 هزار تومان از این پک ها، یک "شبدر چهار پر" برای شما منظورمی گردد و هر شبدر چهار پر یک شانس بیشتر برای برنده شدن شما در قرعه کشی سفر به کیش به اتفاق یک نفر از عزیزانتان می باشد.
این فرصت برای خرید هایی که در "بهمن ماه"  انجام می شود، می باشد و قرعه کشی آن در اسفند ماه برگزارمی گردد.

چرا شبدر سمبل پک شانس فیروزه ای شد؟

"شبدر چهار پر" نتیجه ی تغییرات غیر معمول در شبدر سه پر است.
بر اساس سنت، یافتن شبدر چهار پر نشانه خوش شانسی است. به ویژه اگر بصورت تصادفی بوسیله ی فردی یافت شود.

 باور برخی بر اینست که:
پرنخست: نماد ایمان.
 پردوم : نماد امید
پرسوم: نماد عشق
 و پر چهارم: نماد شااااااااااااااااانس می باشد.

رويأي شما، .مأموريت ماست
@wwwpersianwayir
‏www.persianway.ir