لیدرهای ارشد پرشین وی در سمینار بین المللی مدیریت بازاریابی و فروش

در تاریخ 6 و 7 خرداد ماه 1395 لیدرهای ارشد سازمان به همراه تیم هیات مدیره شرکت پرشین وی درسمینار بین المللی مدیریت و بازاریابی فروش در راستای مسئولیت ارتقاء دانش به طور مداوم در خانواده پرشین وی در محل مرکزآموزش های صدا و سیما حضور یافتند تا در طول این دوره 2 روزه ازآموزه های 5 سخنرانان واستادان برجسته جهان در زمینه فروش و بازاریابی برای سازمان خود بهره جسته و با افزایش سطح دانش خود و انتقال آن به سازمانشان در جهت ارتقا و پیشرفت هرچه بیشتر پرشین وی گام بردارند. در پایان این دوره لیدرهای ارشد و مدیران در ضیافت شام در هتل زیبای ارم تهران گرد هم آمدند تا درمحیطی صمیمانه درزمینه انتقال تجربیات و برنامه هاو اهداف آینده گفتگو نمایند.