"کتاب رهبری در بازاریابی شبکه ای"

"Be a network marketing leader book"

نوشته: مری کریستنسن‬‎

سازمان فروش تشکیل دهید و آن را به امپراطوری تبدیل کنید.
در آکادمی پرشین وی...
امــروز بیــــاموز
فردا راهبری کن

ریال179,000,

Point: 
0
کد GS1: 
1111111111251
واحد سنجش: 
موجودی: 
848
برند محصول: