قوانین وزارت صنعت، معدن و تجارت

 

  • آیین نامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی
  • فهرست گروه های کالایی قابل عرضه
  • برخی ضوابط و مقررات بازاریابی شبکه‌ای و جلوگیری از تضییع حقوق بازاریابان
  • ضوابط لازم جهت قرارگرفتن کالا در سبد فروش شرکتهای بازاریابی شبکه ای
  • شرایط بازخرید
  • بازپس گیری محصول
  • اخذ مجوز شعب و نمایندگی‌های شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای